<< Vraagbaak

Wat kun je met koppelstijging?

Twee trekkerliefhebbers hebben het over trekkers. In hun gesprek ontstaat een verschil van  mening over de waarde die je aan het percen­tage koppelstijging mag toekennen, omdat een trekker meestal niet op maximum­vermogen (‘volgas’) wordt gebruikt. Een mooie vraag: ‘Wat betekent koppelstijging bij deelbelasting?’

‘Weinig’. Dat antwoord vraagt natuurlijk om een toelichting. Het percentage koppelstijging geeft het verschil aan tussen het absolute maximumkoppel en dat bij nominaal toerental. Het maximumkoppel wordt vaak bereikt bij 60 procent van dat nominale toerental.

Bij beide meetpunten is sprake van ‘volgas’. Bij te zware belasting loopt het toerental terug bij stijgend koppel (A1 –> A2). Dieper indrukken van het gaspedaal heeft geen effect. In de praktijk zijn er weinig werkzaamheden waarbij de motor op zijn maximum draait. Bij veel werk is de belasting niet meer dan 60 à 70 procent en dat ook nog bij een gereduceerd toerental (B1). Ook daar zal het toerental teruglopen als extra vermogen wordt gevraagd, tot B2. Die daling kun je wel corrigeren. Door het gaspedaal dieper in te drukken loopt het motortoerental weer op, tot B3 en vaak hoger dan dat bij B1. Dat is niet erg, behalve bij aftakaswerk op een vaststaand toerental. Ook bij deze werkzaam­heden wordt vaak niet het vermogen afgenomen dat de motor kan leveren. Vraagt een aangedreven machine plotseling en onverwacht meer vermogen, dan kun je de terugval in toerental ook weer opvangen met het gaspedaal. Bij de moderne trekker kun je het gewenste motortoerental in een computer vastleggen. De elektronica handhaaft dan het ingestelde toerental. Samenvattend: kun je de toevoer van diesel beïnvloeden en daarmee afwijkingen van het gewenste motor­toerental corrigeren, dan heeft het percentage koppelstijging geen betekenis.

Interessant? Deel dit via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Stuur mij maandelijks Mechaman bedrijfsnieuws
E-mail:

Geef een antwoord