Auteur Archief: Sander Bernaerts

Sander Bernaerts
Over Sander Bernaerts
Sander Bernaerts is opgegroeid op een gemengd bedrijf (tuinbouw + varkens). Na de HAS werkzaam geweest als vertegenwoordiger in gewasbescherming. Sinds 2000 teelt- en bedrijfsadviseur voor (voornamelijk) de biologische teelt. Sinds kort zelfstandig onder de naam Naturim. In de advisering nadrukkelijk bezig met grondbewerking, zaaibedbereiding, zaai- en planttechniek en mechanische onkruidbestrijding. Zijn persoonlijke drijfveer is het bereiken van een levende en gezonde bodemvruchtbaarheid. Hierdoor zijn rijpadenteelt en conserverende landbouw (NKG) belangrijke specialisaties. Sander is actief in CTF-europe (netwerk Controlled Traffic Farming). Daarnaast is hij actief betrokken bij de kennisontwikkeling van NKG in Nederland. Cursusleider van vele NKG cursussen en initiator van diverse machinetesten.

Klimaat en machines

Het is onvermijdelijk dat het klimaat in het nieuwe kabinetsbeleid een belangrijk thema wordt. Ik denk dat Nederlandse boeren – in tegenstelling tot Donald Trump – klimaatverandering uiterst serieus nemen. Weersextremen zijn een risicofactor van jewelste. Lees meer ❯

Subsidie op machines: mag het wat zinvoller alsjeblieft!

Jonge landbouwers komen in aanmerking voor subsidie op duurzame investeringen. Ook op bepaalde mechanisatie wordt er subsidie verleend. Doel van deze regeling is om jonge landbouwers na bedrijfsovername te stimuleren investeringen te doen die een bijdrage leveren aan onder andere het milieu, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Een mooie regeling en een mooi doel zou je zeggen. Lees meer ❯

Gewicht: uit het boekje of op de weegbrug?

Het is algemeen bekend: wat autofabrikanten zeggen over “bereik met volle accu”, brandstofverbruik en CO2 uitstoot moet je met een flinke hap zout nemen. Sjoemelsoftware was natuurlijk regelrecht bedrog. Maar ook cijfers over brandstofverbruik of bereik te positief voorspiegelen is regelrechte misleiding. Lees meer ❯

De bodem heeft het zwaar te verduren…

De belangrijkste productiefactor grond heeft het zwaar te verduren. Ook in 2016 viel er op veel plekken wéér meer neerslag dan de bodem kon verwerken. Met hier en daar grote problemen tot gevolg. En een gevoel van machteloosheid, want ondanks de volle aandacht die de bodem meestal krijgt, glipt de bodem of het gewas soms gewoon door je vingers. Lees meer ❯

Minder machines, meer planten

Niemand zal ontkennen dat de waterdoorlatendheid vaak niet op een gewenst niveau is. Of dit nu aan het veranderende klimaat ligt of aan een verslechterende bodemstructuur, de boer heeft het er flink mee te stellen. Bij problemen met bodemstructuur of wateroverlast ontstaat vaak de drang om actie te ondernemen. Logisch, men wil het probleem aanpakken, iets doen aan het probleem. Er wordt een machine achter de trekker gekoppeld en rijden maar…. Lees meer ❯

Vaste rijpaden: het komt wel een keer

Veel akkerbouwers kunnen snel de vruchten plukken van vaste rijpadenteelt maar beseffen dat niet. Voor bedrijven met een traditioneel akkerbouwbouwplan en een trekker van rond de 5 ton gewicht met rtk-GPS (een substantieel deel van de akkerbouwers dus), is rijpaden een “inkoppertje” dat snel geld op gaat leveren. Lees meer ❯

Machines kopen? Gebruik zelfbeheersing en intelligentie

Door schaalvergroting en stijging van arbeidskosten is landbouwmechanisatie in een rap tempo heel veel zwaarder geworden. Betere banden zijn in de regel niet ten goede gekomen aan de bodemdruk, maar zijn gebruikt om zwaardere lasten te kunnen dragen. Zwaardere wiellasten en bredere banden hebben de oppervlakkige bodemdruk niet zo verhoogd. Lees meer ❯

Mechanische onkruidbestrijding: kleine dingen, ware revoluties

Als je een computer koopt, is deze al verouderd als je bij wijze van spreken de winkel uitloopt. De economische levensduur bij een computer is veel korter dan de technische levensduur. Na 10 jaar doet ie het nog wel, maar omdat de veranderingen zo snel gaan kun je hem beter na een jaar of drie al vervangen. Lees meer ❯

Wat verandert er in het jaar van de bodem?

2015 is ‘het jaar van de bodem’. De VN wil met het jaar van de bodem een duurzaam bodemgebruik promoten. Het jaar van de bodem is daarmee dus vooral een opdracht voor de boer: Het is zijn/haar verantwoording. Lees meer ❯

Van glyfosaat naar mechanisatie

Glyfosaat heeft al lang zijn onschuld verloren: De Vewin, de vereniging van waterbedrijven, ziet het vaakst de normoverschrijdingen van glyfosaat. Lees meer ❯