Achtergrond

Gladheid bestrijden met grassappen

Onder de naam ‘Grass2Gritt’ onderzoekt Provincie Noord-Holland of grassappen bruikbaar zijn voor het bestrijden van gladheid. De grassappen zijn afkomstig uit gemaaid bermgras en vormen de basis voor pekelwater. Lees meer ❯

Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau zilver opnieuw gedefinieerd

Met de ingang van het verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, moesten ook de certificatieschema’s voor het keurmerk Barometer Duurzaam Terreinbeheer worden herzien. Dat is nu gedaan. Gecertificeerde uitvoerders in de groene ruimte, zoals aannemers en hoveniers, moeten een her-aanvraag indienen om hun certificering te behouden. Lees meer ❯

Studiedag chemievrije onkruidbestrijding geslaagd

De studiedag ‘chemievrije onkruidbestrijding’, die 1 september jl. door Tuin en Park Techniek werd georganiseerd, blijkt na evaluatie bijzonder te zijn geslaagd. Ruim 175 deelnemers zagen en hoorden alle aspecten van ‘chemievrij’ en namen deel aan de discussies. Lees meer ❯