Auteur Archief: Eric Pijnappels

Eric Pijnappels

Over Eric Pijnappels

Eric Pijnappels is opgegroeid op een loonbedrijf in Schijndel. Hij heeft 30 jaar ervaring als adviseur in de stallenbouw. In deze periode heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van ontwerp en inrichting van allerlei stallen in de melkveehouderij. Als Senior Adviseur en Projectleider Stallenbouw bij DLV begeleidt hij bouwtrajecten van idee tot oplevering. Daarnaast is hij betrokken bij diverse innovatieve projecten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huisvesting van melkvee en stallenbouw.

Wat doen we met onze mestkelders?

De meeste melkveestallen werden tot nu toe nog veelal uit gevoerd met mestkelders, met een rooster(-achtige) loopvloeren. Eenvoudig werken in de stal en snelle mestafvoer naar de kelder, en gemakkelijk mixen zijn hiervoor de belangrijkste overwegingen. Maar dit systeem heeft ook zijn nadelen. Nadelen die steeds belangrijker te worden. Lees meer ❯

Stilstand is achteruitgang: nu inzetten op ‘verbeteren’

Door het onduidelijke toekomstperspectief trappen de meeste melkveehouders op de rem qua bedrijfsontwikkeling. Begrijpelijk. Streven naar voldoende omzet, tegen geringe kosten, is nu het devies. Lees meer ❯

Voergangvloeren met 15 ton aslast noodzakelijk

De onderkelderde vloeren van de voergang in melkvee- en vleesveestallen zijn vaak onvoldoende berekend op de zware aslasten van de huidige generatie voermengwagens. De sterkte van de voergang is nu nog vaak gebaseerd op de maximale aslast van voertuigen op de openbare weg. Lees meer ❯

Stressvrij afkalven voor beter bedrijfsrendement

Gezien de huidige omstandigheden in de melkveehouderij zou huisvesting en management rond afkalven meer prioriteit moeten hebben. In veel stallen kan dit nog verbeterd worden om bij te dragen aan een beter bedrijfsrendement. Een van de aandachtspunten rondom het afkalven … Lees meer ❯

Flexibele ligboxen geven meer ruimte in de stal

Dat het belangrijk is dat koeien goed en voldoende liggen is bij iedereen bekend. Dit zorgt voor een betere bloedsomloop in de uier, effectiever herkauwen, minder belasting van de klauw, drogere klauwen, minder kreupelheid, minder stress, en ga zo maar door. Maar hoe verbeter je de ligplaatsen in bestaande stallen, waar de ruimte vaak beperkt is? Lees meer ❯

De stal als leverancier van de juiste meststof

Bij het ontwerpen van een melkveestal wordt vaak gedacht en geredeneerd vanuit het perspectief van het houden van de dieren, arbeidsefficiëntie en de ammoniakemissie uit de stal. Welke meststof het beste past bij het bedrijf, is niet het eerste waar je dan als veehouder aan denkt. En toch heeft ook ’bemesting’ tegenwoordig ook een belangrijkere relatie bij de keuzes van het stalsysteem. Met name vanwege de aangescherpte wetgeving rondom bemesting, mestverwerking en mestafzet. Lees meer ❯

Tijd van grote groeistappen is voorbij

De afgelopen jaren hebben veel melkveebedrijven een grote groeistap gemaakt. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuwe stal met dubbel zo veel boxen als de bestaande stal. Door de lagere melkprijs, onduidelijke mestafzetkosten en bijkomende kosten voor fosfaatrechten zijn deze grote groeistappen de komende tijd van de baan. Lees meer ❯

Stalinrichting verdient een plan

Het traject om een nieuwe stal te bouwen wordt steeds complexer. Vergunningstrajecten duren langer, regelgeving verandert en op het gebied van techniek en automatisering groeit het aantal keuzemogelijkheden met de dag. In deze bouwprocessen is de keuze van de juiste stalinrichting vaak het ondergeschoven kindje. Onterecht, is mijn stelling. Lees meer ❯

Emissie-arm bouwen na 2017? Er blijft weinig keus over!

Met de invoering van het nieuwe Besluit Huisvesting zullen vanaf dat moment de normen voor ammoniak-emissie worden aangescherpt. Dat begint vanaf 1 juli a.s. met een eerste stap, en vanaf 2018 gaat het nog een stap verder. Wat is er dan eigenlijk nog mogelijk? Lees meer ❯

Laat de gassen je niet verrassen

Bij de aardgaswinning in Groningen is jarenlang het economisch belang ver boven de veiligheid gesteld. Onlangs bleek dat de overheid tot voor kort de veiligheidsrisico’s rondom de gaswinning nooit goed in de afwegingen meegenomen heeft. De gevolgen zijn ons allen bekend. In melkveestallen speelt iets soortgelijks. Lees meer ❯