Artikelen uit vakblad Veehouderij Techniek nr. 04 | 2013

De melkrobot is niet meer weg te denken. Volgens de stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melk­installaties was er in 2012 op vijftien procent van de Nederlandse melkveebedrijven een melkrobot actief. Eén van de melkrobots is de MIone van GEA. Deze robot is … Lees meer ❯

Er zijn verschillende methoden om de kuil luchtdicht af te sluiten en snel te openen. Macccspan is nieuw en veelbelovend. Of het verbazend eenvoudige ‘kuilkorset’ echt werkt, zal het komende seizoen uitwijzen. Lees meer ❯

Uit onderzoek blijkt dat dikke fractie veilig is als strooisel. Hoogtijd voor mestspecialist Veenhuis om zich toe te leggen op mestbewerking. Lees meer ❯

De Pribot van Prinzing is misschien niet de snelste mestrobot, maar het apparaat is van Duitse komaf en niet al te duur. Melkveehouder Jan Tops is goed te spreken over de mestrobot die ‘overal onderdoor kruipt’. Lees meer ❯

Een veehouder weet vaak precies hoeveel mineralen hij toedient. Maar wat haalt hij eraf? Een praktijknetwerk onderzoekt het. Tekst: Inge van Schie – Rameijer, DLV. Foto’s: Leverancier, Herman Krebbers, DLV Plant Lees meer ❯

Wim Voskuilen strooit de diepstrooisel­boxen voor zijn melkkoeien elke veertien dagen in. De roosters van zijn stal uit begin jaren tachtig laten geen hoge aslasten toe, dus gebruikte Vosk uilen aanvankelijk de kruiwagen. Onderwijl zocht en vond hij de oplo ssing om de kruiwagen weer in de hoek te zetten. Lees meer ❯

Same heeft in Nederland nog altijd een trouwe schare fans. Zij voelen weinig voor een overstap op het lichtgroene zustermerk Deutz-Fahr. Voor hen is er nu de Same Virtus – een trekker die op alle fronten bijdetijds is. Lees meer ❯

Krone gaat met 19,6 meter aan kop in de ‘bredeschuddercompetitie’. Fella met 17,5 meter en Kuhn met 17,2 meter volgen. Met de grote breedtes nemen de technische uitdagingen (lees: knelpunten) toe. Lees meer ❯

Elke keer dat je met een trekker over gras rijdt, krijgt de zode een knauw en dat kost productie. Vanuit die filosofie raakt in Denemarken het gps-gestuurd bemesten, maaien, schudden, harken en hakselen in zwang. Lees meer ❯

In Nieuw-Zeeland ontwikkelden melkveehouders en het bedrijf Milktech een eenvoudig robotsysteem voor bestaande draaimelkstallen. Hij moet boeren helpen, niet vervangen. Lees meer ❯

Zelfrijdende voermengwagens worden populairder. Maar in de prijs van een zelfrijder passen heel wat getrokken voermengwagens. Bij een getrokken wagen komen nog wel de kosten voor een trekker en een machine om mee te laden. En die staan vaak toch al in de schuur. Lees meer ❯