Tot en met mei zijn in 2013 1.342 landbouw- en smalspoortrekkers verkocht aan Nederlandse boeren en loonwerkbedrijven. Daarmee loopt de totale verkoop met 216 stuks achter op 2012.

De verkoopcijfers in mei 2013 zijn te vergelijken met het aantal verkochte trekkers in mei 2011. Toen werden er 1.381 stuks verkocht. Vijf jaar geleden, in 2008, werden er nog 2.079 trekkers verkocht.