Favoriet

Algemeen

Positieve stemming landbouwindustrie EU

Het gaat goed in de Europese landbouwmachine-industrie. De omzet in juli is gestegen en het aantal nieuwe orders was vorige maand vijf procent hoger dan in juni.

Dat blijkt uit cijfers van CEMA, de Europese brancheorganisatie voor de mechanisatiesector, die sinds 2008 maandelijks een online enquête houdt onder 135 managers in negen landen. Daarin geven de respondenten aan wat de huidige en de toekomstige situatie is op de markt.

Verwachting voor groei domineert

Voor de komende zes maanden geven de respondenten een positieve voorspelling. 37 procent denkt dat de totale omzet in de Europese landbouwmachine-industrie zal gaan stijgen, 41 procent voorziet geen verandering en 23 procent is bang voor een daling. In vergelijking met vorige maand is de verwachting iets negatiever, al is er in de business climate index wel een voorzichtig begin gemaakt met een stijgende lijn.

Geavanceerde machines in trek

De stijgende lijn ziet ook de president van CEMA, Gilles Dryancour. Hij geeft in een brief aan dat het bevorderen van vrijere handel en de toegang tot niet-Europese markten een prioriteit is van de Europese landbouwmachine-industrie. “De wereldwijde vraag naar in Europa vervaardigde geavanceerde landbouwmachines is hoog en blijft groeien. De export wordt een steeds grotere pijler in het voortdurende succes van onze sector”, vertelt Dryancour.  “Er is wereldwijd een sterk toenemende vraag naar voedsel. Daarom worden vrijere handel en toegankelijke markten steeds belangrijkere pijlers als het gaat om de mondiale voedselzekerheid.”

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

CEMA zet zich in om de handel met de Verenigde Staten te bevorderen. De organisatie noemt die operatie het Transatlantic Trade and Investment Partnership. Inzet is daarbij het verminderen van productie- en transactiekosten en het tegengaan van bureaucratie. Dat is mogelijk, maar volgens Dryancour moeten daarbij drie zaken geregeld worden. “De normen machines moeten geharmoniseerd worden, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk certificatieproces is van groot belang en de coördinatie van nieuwe wet- en regelgeving moet goed geregeld zijn.”

Concluderend kan gezegd worden dat de reuring in de landbouwmachine-industrie voortduurt. De stemming is goed en de omzet stijgt. Volgende maand wordt duidelijk of de positieve stemming terecht is.