Favoriet

Algemeen

Meeste applicatie voor akkerbouwers

Bijna de helft van de Nederlandstalige agrarische apps zijn voor de akkerbouwsector, dat meldt AgroApps. De veehouderijsector moet het met minder agrarische apps doen.

47 procent van de agrarische apps is voor de akkerbouwsector. Gevolgd door agrarisch algemeen met 22 procent, daaronder bevindt zich ook WhatsApp. Bijna de helft minder, 14 procent, is beschikbaar voor de mechanisatie. Met 10 procent staat de veehouderijsector bijna onderaan de lijst. De categorie agrarische ontspanning komt er het slechts vanaf met maar 7 procent.

Opvallend is dat er weinig apps zijn voor de veehouderij, maar dat uit recent onderzoek blijkt dat er juist meer veehouders met een smartphone of tablet zijn dan akkerbouwers. Het aantal Engels- en Duitstalige applicaties is voor de veehouderij en de akkerbouw redelijk gelijk.

Bron: AgroApps