Favoriet

Algemeen

14,2 procent minder voor agrosector

De agrarische sector wordt door het kabinet weliswaar aangehaald als belangrijke sector, maar in 2014 wordt er 14,2 procent minder aan uitgegeven. Het totaal wordt 444.9 miljoen euro voor agro-, visserij, en voedselketens.

De agrarische sector wordt door het kabinet weliswaar aangehaald als belangrijke sector, maar in 2014 wordt er 14,2 procent minder aan uitgegeven. Het totaal bedraagt 444,9 miljoen euro voor agro-, visserij, en voedselketens.

Duurzaamheid en innovatie zijn vooral de dupe van de bezuiniging.  De uitgaven aan subsidies voor duurzame veehouderij dalen van 5,6 miljoen euro in 2013, naar 4,9 miljoen euro in 2014. Aan agrarische innovatie en overig geeft het kabinet in 2014 3,1 miljoen euro uit, tegen 9,6 miljoen euro in 2013.

Daarnaast wordt 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de concurrentiekracht en verduurzaming in de agroketens en visserij, tegen 24 miljoen euro in 2013. De uitgaven aan medebewind productschappen wordt met 5,1 miljoen euro verlaagd tot 8,4 miljoen euro.

In de begrotingsplannen kan de Dienst Regelingen rekenen op 78,6 miljoen euro in 2014. Dit is 5,7 miljoen euro minder dan het geval was in 2013. De NVWA wordt met 8,6 miljoen euro gekort en heeft in 2014 84,6 miljoen euro ter beschikking en Agentschap NL is voor 2014 begroot op 2,4 miljoen euro. In 2013 was dit 3 miljoen euro.

(Bron: BoerenBusiness)