Favoriet

Algemeen

Euforie Europese landbouwindustrie getemperd

De euforie in de landbouwindustrie in augustus blijkt niet van lange duur. Na de stijging van de omzet vorige maand is in september de stemming getemperd en staat het nagenoeg gelijk aan dat van dezelfde maand in 2012. Dat blijkt uit cijfers van CEMA, de Europese brancheorganisatie voor de mechanisatiesector.

De euforie in de landbouwindustrie in augustus blijkt niet van lange duur. Na de stijging van de omzet vorige maand is in september de stemming getemperd en staat het nagenoeg gelijk aan dat van dezelfde maand in 2012. Dat blijkt uit cijfers van CEMA, de Europese brancheorganisatie voor de mechanisatiesector, die sinds 2008 maandelijks een online enquête houdt onder 135 managers uit de sector in negen landen. Daarin geven de respondenten aan wat de huidige en de toekomstige situatie is op de markt.

Nog wel groeiverwachting

Net als in augustus spreekt het grootste deel van de respondenten nog wel de verwachting uit dat de komende zes maanden de omzet groeit. 40 procent verwacht een groei van de omzet, 39 procent voorziet geen verandering en 21 procent vreest een daling.

Verwachtingen CEMA

De prognose van de totale Europese productie in 2013 in vergelijking met 2012 wordt geschat op +2  procent. Dat is in vergelijking met de prognose in juni 1 procent minder. De oorzaak daarvan kan de minder euforische stemming zijn, maar duidelijkheid bieden de cijfers van CEMA niet.

Plannen met personeel

Op de vraag wat de respondenten met het personeelsbestand van plan zijn, antwoord het overgrote deel dat er geen veranderingen gaan plaatsvinden. Met betrekking tot de vaste werknemers verwacht 13 procent een daling en 15 procent denkt het personeelsbestand uit te breiden. Met betrekking tot de uitzendkrachten geldt ook dat het grootste deel geen veranderingen verwacht. 23 procent voorziet een daling en 12 procent denkt te groeien. Gemiddeld werkt 8 procent van de werknemers in de mechanisatiesector op uitzendbasis.

plannen met werknemers