Favoriet

Bedrijfsnieuws

95 fusies en overnames in 2012

In de landbouw, bosbouw en visserij hebben zich in 2012 95 fusies en overnames voorgedaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Over de jaren 2007 tot en met 2011 heeft het CBS in deze sector geen fusies of overnames geregistreerd.

In de landbouw, bosbouw en visserij hebben zich in 2012 95 fusies en overnames voorgedaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Over de jaren 2007 tot en met 2011 heeft het CBS in deze sector geen fusies of overnames geregistreerd.

Gezien over het hele bedrijfsleven is het aantal overnames in 2012 met 9 procent gestegen tot ruim 4.600. In 2009 bedroeg het aantal overnames nog 2.400. De overnamegolf die in 2010 is ingezet, heeft hiermee in 2011 en 2012 een vervolg gekregen. In slechte economische tijden worden bedrijven sneller overgenomen. Het afwenden van een faillissement kan hierbij een rol spelen. Het aantal fusies van bedrijven nam in de afgelopen jaren iets toe.