Favoriet

Bedrijfsnieuws

Hogere omzet voor Europese mechanisatiesector

De Europese markt heeft een goede maand achter de rug. In oktober steeg de gemiddelde omzet vijf tot zeven procent. Dat blijkt uit cijfers van CEMA, de Europese brancheorganisatie voor de mechanisatiesector, die sinds 2008 maandelijks een online enquête houdt onder 135 fabrikanten uit de sector in negen landen.

Daarin geven de respondenten aan wat de huidige en de toekomstige situatie is op de markt.

Verwachte omzet hoger

In september verwachtte 35 procent van de fabrikanten voor de komende zes maanden een groei te zien in de omzet. In oktober is daar 5 procent bijgekomen en staat het aantal op 40. Het lijkt stuivertje wisselen, want in oktober verwacht 21 procent van de respondenten in het komende half jaar een omzetdaling. Vorige maand was dat 5 procent meer.

De stemming over de huidige stand van zaken is beter dan een maand geleden. 32 procent van de fabrikanten vindt de handel zeer goed, 46 procent vindt het goed. Vorige maand lagen die percentages respectievelijk op 29 en 42 procent.

CEMA verwachting november

Plannen met personeel

In oktober lijken de tijdelijke werknemers het wederom te moeten ontgelden. De plannen zijn ten opzichte van vorige maand onveranderd: 39 procent van de fabrikanten is van plan het aantal tijdelijke krachten te verminderen. Slechts 12 procent voorziet een stijging.

CEMA Plannen met personeel