Favoriet

Bedrijfsnieuws

Stemming mechanisatiesector getemperd

De Europese mechanisatiesector staat weer met beide benen op de grond. Steeg de omzet in oktober nog met vijf procent, in november is de stemming minder en is de omzet met vijf procent gedaald.

Dat blijkt uit  cijfers van CEMA, de Europese brancheorganisatie voor de mechanisatiesector, die sinds 2008 maandelijks een online enquête houdt onder 135 fabrikanten uit de sector in negen landen. Daarin geven de respondenten aan wat de huidige en de toekomstige situatie is op de markt.

Nabij toekomst

Voor de komende zes maanden verwacht 33 procent van de respondenten een daling van de omzet. Vorige maand bedroeg dat aantal nog 21 procent. Verder valt op dat de huidige stemming over de handel verslechtert is. 20 procent van de respondenten ervaart de markt op dit moment als erg ongunstig. Daarentegen is 46 procent wel goed gestemd.

Plannen met personeel

Ondanks een verslechtering van de stemming in de mechanisatiesector, lijkt het voor het vaste personeel weer iets rooskleuriger. 34 procent van de fabrikanten voorziet een verkleining van het personeelsbestand. In oktober was dat nog 39 procent. 53 procent denkt dat er niets veranderd en 13 procent verwacht meer personeel in vaste dienst te nemen.

Voor de tijdelijke werknemers verandert er weinig. 77 procent van de fabrikanten denkt niets te veranderen, 11 procent voorziet een stijging.

Frankrijk in mineur

Bijna vijftig procent van de Franse fabrikanten beschouwen de huidige marktsituatie als ongunstig. Sinds september daalt het aantal nieuwe orders en in november berekent 40 procent van de bedrijven een orderdaling van 10 procent.