Favoriet

Trekkers

Europese Unie: Geen APK voor trekkers

De Europese Unie ziet af van een algemene periodieke keuring voor trekkers en overige gemotoriseerde landbouwvoertuigen. Dat meldt LTO Nederland. De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daarover overeenstemming bereikt.

De Europese Unie ziet af van een algemene periodieke keuring voor trekkers en overige gemotoriseerde landbouwvoertuigen. Dat meldt LTO Nederland. De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daarover overeenstemming bereikt.

Voor trekkers die harder rijden dan veertig kilometer per uur en voornamelijk commercieel worden ingezet wordt de verplichte keuring wel ingevoerd. LTO Nederland concludeert dat die aanpak alle landbouwtrekkers vrijwaart van de keuring.

LTO meldt op haar website dat ze zicht afgelopen tijd sterk geweerd hebben tegen het voornemen ook voor landbouwvoertuigen een jaarlijkse keuringsplicht in te stellen. “Aan de betrokken partijen in Europa is duidelijk gemaakt dat zo’n maatregel geen meerwaarde heeft, maar de boeren wel op extra kosten jaagt”, meldt de organisatie.

In Nederland rijden meer dan 100.000 landbouwvoertuigen. Alleen de keuring kan volgens LTO al honderden euro’s per bedrijf kosten.