Favoriet

Bedrijfsnieuws

Fabrikanten positief over derde kwartaal

Fabrikanten en dealers hebben hun bedrijfsresultaten en winstgevendheid over het derde kwartaal positiever beoordeeld dan in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit de economische barometer van Fedecom. Daarvoor zijn alle Fedecom bedrijven gevraagd mee te werken.

In totaal hebben 176 bedrijven de elektronische enquête volledig ingevuld. Dat waren 101 dealerbedrijven en 75 fabrikanten en importeurs.

Uit de enquête blijkt dat zowel de binnenlandse als de buitenlandse orderpositie beter beoordeeld worden. De gemiddelde werkvoorraad is iets toegenomen en er zijn minder bedrijven die hun verkoopprijzen moeten verlagen. De enige vraag die minder positief beantwoord is, is de vraag hoe de omzet van de werkplaats en de verkoop van onderdelen zich heeft ontwikkeld.

In het tweede kwartaal van 2013 waren de antwoorden van dealers, fabrikanten en importeurs volgens Fedecom redelijk gelijk aan elkaar. In het derde kwartaal blijkt uit de enquête dat fabrikanten en importeurs positiever zijn dan de dealers. Volgens Fedecom wordt dat met name veroorzaakt door de positieve waardering van de buitenland portefeuille door fabrikanten en importeurs.

Het volledige rapport is hier te lezen.