Favoriet

Bedrijfsnieuws

Cursus brandstofbesparing bij PTC+

Loonwerkers, veehouders en dealers. Drie groepen die baat hebben bij brandstofbesparing. Die groepen waren dan ook vertegenwoordigd bij de cursus brandstofbesparing bij PTC+.

Rudolf Wemer, Trainer Techniek bij PTC+, zat voor: “Brandstofbesparing begint al bij de verkoop. Het is belangrijk dat de verkoper de klant kent.”

Aandachtig wordt er geluisterd naar de uitleg van Wemer. Hyperbolen, parabolen, output en torque, alles passeert de revue. “Wat is belangrijker bij het wegrijden, koppel of vermogen?”, vraagt Wemer aan de groep. Een veehouder uit het Drentse Beilen gokt op vermogen. Een Friese loonwerker denk zeker te weten dat het koppel is. “Inderdaad, bij het wegrijden is koppel het belangrijkst”, bevestigt Wemer. “Als in een volgende versnelling meer koppel aan de wielen kan worden geleverd, is het tijd om te schakelen.”

Na twee uur geluisterd te hebben in lokaal 103 van opleidingcentrum PTC+, gaat het gezelschap richting werkplaats. Wemer wijst, legt uit en hoopt de aanwezigen te helpen met brandstof besparen. “Voor een veehouder met één trekker is het wel interessant om na te denken over brandstofbesparing, maar het levert pas echt iets op voor een loonwerker met vijftien trekkers.”

PTC_cusrus2