Favoriet

Elektronica

Verdubbeling tabletbezit agrariërs

Onder agrariërs is het tabletbezit in 1 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van mediagedragonderzoek van onderzoeksbureau Prosu Databased Marketing. Aan het onderzoek hebben 2.525 agrariërs deelgenomen.

In maart 2012 had zes procent van alle agrariërs een tablet. In 2013 steeg dat naar 23 procent en nu is dat percentage bijna 40. De agrariërs lopen nog wel achter op de rest van Nederland waar 53 procent van alle personen een tablet bezit (Intomart GFK), maar uit de cijfers van de afgelopen periode blijkt dat het tabletbezit een zeer snelle ontwikkeling doormaakt.

Het tabletbezit is het hoogste onder glastuinbouwers (50 procent). Dit was volgens Prosu bij eerdere onderzoeken ook al zo. Melkveehouders blijven met 31 procent nog het verste achter.