Favoriet

Bedrijfsnieuws

83 procent van agrariërs bezoekt beurzen

Van de Nederlandse agrariërs bezoekt 83 procent agrarisch gerelateerde beurzen. Dat laten de resultaten zien van het mediagedragsonderzoek dat Prosu Databased Marketing in de afgelopen maand heeft uitgevoerd.

Het beursbezoek is het hoogste onder varkenshouders (95 procent) en het laagste onder melkveehouders (74 procent). Op de vraag “Welke beurzen bezoekt u?”, worden volgens Prosu de relatiedagen in Gorinchem in het algemeen het meest genoemd door agrariërs (34 procent). Vooral onder glastuinbouwers en melkveehouders is deze beurs populair.

75 procent van de agrariërs gaat naar een agrarische beurs om algemene informatie in te winnen met betrekking tot nieuwe producten en diensten (75 procent). Daarbij is volgens Prosu ook het relationele aspect van de beurs heel belangrijk. Daaronder verstaan de respondenten het onderhouden van bestaande contacten (38 procent) en het leggen van nieuwe contacten (29 procent). Gemiddeld bezoeken agrariërs twee beurzen per jaar.