Favoriet

Bedrijfsnieuws

Nieuwe directie voor Cumela Nederland

Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, heeft een nieuwe directie. Op zaterdag acht maart hebben de leden van de organisatie tijdens de algemene ledenvergadering ingestemd met de benoeming van Hannie Zweverink en Michiel Pouwels.

In de nieuwe directie gaat Hannie Zweverink de functie van algemeen directeur bekleden, Michiel Pouwels wordt directeur belangenbehartiging. Hannie Zweverink werkt sinds 1993 bij Cumela Nederland en Michiel Pouwels sinds 2008. Jan Maris neemt afscheid als algemeen directeur en blijft de komende jaren beperkt aan Cumela Nederland verbonden als bestuurder voor pensioenen en CEETTAR, de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen voor cumelabedrijven. Maris is bijna dertig jaar werkzaam bij de brancheorganisatie. Aanvankelijk als algemeen secretaris, later als voorzitter en sinds 1997 als algemeen directeur.