Favoriet

Veiligheid

Strengere normen agrarische betonproducten

De betonnen elementen op boerenbedrijven moeten aan strengere normen voldoen. De nieuwe normen, die gelden vanaf 1 juli 2014, zijn ingesteld omdat aan het beton door schaalvergroting hogere eisen worden gesteld.

Keuringsinstantie KIWA heeft de bindende beoordelingsrichtlijn BRL2812 voor agrarische betonproducten opgesteld.

In de richtlijn staat tevens vermeld dat betonproducten moeten voldoen aan de Eurocode. Ook de wapening moet worden aangepast om het beton te versterken. KIWA meldt dat het in enkele gevallen kan betekenen dat tot 10 procent meer wapening nodig is. De Eurocode geeft welke eisen aan producten worden gesteld. In dit geval zijn Eurocode 1 en 2 van toepassing: Belastingen op constructies en Ontwerp en berekening van betonconstructies.

“Goed dat het nu gebeurt”

In Plattelandspost reageert Brand Jan van den Bosch van Bosch Beton op de aanscherping van de normen: “Bijzonder goed dat het nu gebeurt, door schaalvergroting in de sector wordt materieel zoals trekkers en shovels steeds zwaarder, met alle risico’s en gevolgen van dien. Daar horen hogere kwaliteitseisen voor betonproducten bij.”

Agrariërs die straks keerwanden of andere betonproducten kopen die niet aan de nieuwe eisen voldoen, lopen risico.: “In Duitsland krijg je al standaard geen bouwvergunning als de betonproducten niet aan de Eurocode voldoen. In Nederland gaat dit in de toekomst ook gebeuren”, zegt Van den Bosch.

(Bron: KIWA / Plattelandspost)