Favoriet

Bedrijfsnieuws

Agrarische sector blijft voorzichtig optimistisch

Het optimisme van de Nederlandse agrarische sector dat in het afgelopen jaar werd gesignaleerd, zet zich dit jaar voorzichtig voort. Sectorbreed stijgt het percentage agrarische ondernemers met uitbreidingsplannen en neemt de hoeveelheid ‘stoppers’ af.

Er zijn echter minder agrarische bedrijven die kunnen rekenen op een opvolger.

Dat blijkt uit de inventarisaties van de toekomstintenties van de Nederlandse agrarische ondernemers over de periode 2006 – 2013. Sinds 1995 brengt het agrarisch marketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect de marktsituatie in kaart door het afnemen van telefonische interviews bij land- en tuinbouwers binnen alle agrarische sectoren.

Uitbreidingsplannen

Gemiddeld heeft 26,6 procent van de Nederlandse land- en tuinbouwers plannen om het bedrijf te gaan uitbreiden. Het hoogste percentages is te vinden op de melkveebedrijven waar 32,2 procent van de ondernemers uitbreidingsplannen heeft. Het laagste aandeel uitbreiders bevindt zich onder de tuinders, hoewel ook daar het percentage ondernemers met uitbreidingsplannen is gestegen (13,4 procent).

Ten opzichte van 2012 is het percentage ‘stoppers’ in de agrarische sector met 0,5 procentpunt licht gedaald; 5,9 procent heeft plannen om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. De sterkste daling kan worden gesignaleerd bij de blijvende teeltbedrijven. Hoewel de vorig jaar ingezette daling van het percentage ‘stoppers’ onder de tuinders zich voort zet, bevinden zij zich nog altijd boven het gemiddelde; 7,7 procent wil de activiteiten afbouwen.

Het percentage opvolgers dat klaar staat om het stokje over te nemen op het agrarisch bedrijf is, na een lichte stijging in 2012, weer afgenomen. Sectorbreed kan 35,1 procent van de land- en tuinbouwers met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder rekenen op een opvolger. Vorig jaar lag dit percentage op 35,7 procent. Relatief gezien bevinden zich de meeste opvolgers binnen de bedrijven met veeteeltcombinaties (40,5 procent).