Favoriet

Algemeen

Boer vs. leverancier: Niet nakomen afspraken grootste ergernis

Leverbetrouwbaarheid en een goede verstandhouding is voor boeren een zeer belangrijk aspect in de relatie met hun leverancier. Dat blijkt uit een telefonisch onderzoek van CRM Partners onder 300 boeren.

CRM Partners deed onderzoek naar wat boeren verwachten van hun leveranciers, in termen van communicatie en relatie. Daarbij is gekeken naar het gebruik van communicatiemiddelen, het delen van bedrijfsinformatie ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering en de belangrijkste aspecten en ergernissen in de relatie tussen boeren en hun leveranciers.

Communicatie traditioneel face-to-face

Als het gaat om de communicatie met de leverancier en het gebruik van communicatiemiddelen dan wijken de huidige situatie en de voorkeur niet veel van elkaar af. Volgens CRM is de communicatie nog altijd vrij traditioneel gericht op persoonlijk face-to-face contact en heeft dat ook nog altijd de voorkeur van boeren. Om een beeld te krijgen van de behoefte van boeren om bedrijfsinformatie te delen met de agriketen is respondenten gevraagd naar de voor- en nadelen die zij zien op dit gebied. Over het algemeen zien boeren zeker voordelen van het delen van hun bedrijfsinformatie en met name op het gebied van maatwerk. Gevraagd naar de nadelen vinden boeren deze volgens CRM lastiger te benoemen, maar wel is er duidelijk een vrees voor verkeerd gebruik van de informatie zichtbaar. Wanneer gekeken wordt naar de aspecten die boeren belangrijk vinden in de relatie met hun leveranciers dan valt het volgens CRM op dat ook hier persoonlijke en traditionele waarden bepalend zijn voor een goede relatie. Leverbetrouwbaarheid en een goede verstandhouding voeren de boventoon. Het simpelweg niet nakomen van afspraken staat met stip op 1 in de top 5 ergernissen van boeren ten opzichte van hun leverancier. En wanneer afspraken niet worden nagekomen kan de relatie zelfs worden beƫindigd.