Favoriet

Bedrijfsnieuws

Zonnepanelen populairst als alternatieve energiebron

Van de Nederlandse agrarische bedrijven gebruikt 9,3 procent een of meerdere alternatieve bronnen om energie op te wekken. 6,7 procent van de bedrijven gebruikt daarvoor zonnepanelen. Dat meldt AgriDirect.

1,2 procent van de bedrijven wekt energie op met windmolens en 0,3 procent werkt met een biogasinstallatie. De overige alternatieve energie wordt opgewekt door andere installaties (1,4 procent).

Gebruik en investeringsplannen

AgriDirect heeft in 2013 van ruim 18.000 agrariërs onder andere het gebruik van en de investeringsplannen in alternatieve energie vastgelegd. Zonnepanelen zijn met name te vinden in de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven. Met name op bedrijven met veelteeltcombinaties (9,4%) en gewas-/veecombinaties (8,0%). Tuinbouwbedrijven maken het minste gebruik (4,0%). 1,2% van de agrarische bedrijven heeft een windmolen op het bedrijf. Deze zijn voornamelijk aanwezig op Nederlandse akkerbouwbedrijven (3,1%) en de bedrijven met gewas-/veecombinaties (2,8%).

In de provincie Flevoland wordt er relatief gezien het meest gebruik gemaakt van alternatieve energiebronnen; 22,1% van de agrarische bedrijven maakt gebruik van een of meerdere bronnen om alternatieve energie op te wekken. De Flevolandse agrariërs kozen het meest voor windmolens (13,7%). Dit is opvallend hoger dan in de overige provincies. Friesland volgt met 3,4% op een tweede positie. Zonnepanelen zijn het meest terug te vinden in de provincies Overijssel (11,9%), Flevoland (9,7%) en Friesland (9,4%).

Van de Nederlandse agrariërs heeft 18,3% plannen om te investeren in een bron om alternatieve energie op te wekken. De grote meerderheid kiest voor zonnepanelen (17,1%). De akkerbouwers hebben de meeste investeringsplannen. 28,0% van hen kiest voor zonnepanelen of een andere alternatieve energiebron. Op de tuinbouwbedrijven worden de minste investeringsplannen gesignaleerd (11,1%).