Favoriet

Bedrijfsnieuws

Goed eerste kwartaal voor fabrikanten en dealers

In het eerste kwartaal zijn de binnenlandse verkopen van machines stabiel en de verkoop van onderdelen en de bezetting van de werkplaats juist zijn flink toegenomen.

Dat blijkt uit de Economische Barometer van Fedecom waarvoor 161 bedrijven een enquête invulden.

De waardering van de huidige binnenlandse orderpositie is overwegend positief, de verwachting voor het tweede kwartaal stabiel. Over de buitenlandse orderpositie oordelen de Nederlandse dealers enerzijds en de fabrikanten en importeurs anderzijds verschillend. Voor de fabrikanten en importeurs geldt dat zij over de hele linie tevreden zijn over de buitenlandse orderpositie en ook zijn de verwachtingen voor het tweede kwartaal positief.

De dealerbedrijven waarderen hun exportpositie beter dan in het vierde kwartaal van 2013, maar voor het tweede kwartaal wordt een verslechtering verwacht. Redelijk positief is de ontwikkeling van de verkoopprijzen.

Afbeelding: Dreamstime