Favoriet

Bedrijfsnieuws

Fedecom start bedrijfsschool in september

Fedecom start in het nieuwe schooljaar 2014-2015 met een pilot voor een regulier BBL opleidingstraject op niveau 3 en 4 onder de noemer: Fedecom Bedrijfsschool.

Het initiatief is een onderdeel van het speerpuntenplan van Fedecom waarin de nadruk wordt gelegd op opleiden en trainen voor de branche. “Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en we willen leerlingen daarop voorbereiden met de bedrijfsschool”, vertelt Jelle Bartlema, branchemanager bij Fedecom. “Dat gebeurt nu al, maar vaak op merkacademies. De school waarmee we in september starten is merkonafhankelijk.”

Met de school wil Fedecom de regie en verantwoordelijk nemen voor een betere kwaliteit leerlingen, meer aantallen leerlingen uit opleidingen en beter gekwalificeerde medewerkers. De opleiding wordt centraal georganiseerd bij PTC+ in Ede en bestaat uit 8 blokweken van vijf dagen. “Dat doen we zodat we kunnen anticiperen op de seizoenen. Bovendien blijft de lesstof die gegeven wordt in acht intensieve weken waarin de leerlingen intern verblijven beter hangen dan wanneer het in enkele dagen verspreid over het jaar gebeurt”, vertelt Bartlema.

Op korte termijn zullen Fedecomleden via een brief nader worden geïnformeerd over de mogelijkheden van de Fedecom Bedrijfsschool. Ook zullen informatie- en wervingsactiviteiten worden ondernomen in samenwerking met PTC+.