Favoriet

Bedrijfsnieuws

Ook in 2014 afname aantal boerenbedrijven

In Nederland waren op 1 april 2014 ruim 65.000 land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er 3 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een gemiddelde afname van ruim vijf bedrijven per dag. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers uit de landbouwtelling 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Nederland waren op 1 april 2014 ruim 65.000 land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er 3 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een gemiddelde afname van ruim vijf bedrijven per dag. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers uit de landbouwtelling 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het areaal grasland nam toe met 11.000 hectare. Opvallend is, zo meldt het CBS, dat het areaal tijdelijk grasland met 26.000 hectare is gestegen, terwijl het areaal blijvend grasland met 17.000 hectare is gedaald.

Van 2013 op 2014 is het areaal met akkerbouwgewassen met 15.000 hectare afgenomen. De grootste stijger bij de akkerbouwgewassen zijn de consumptieaardappelen met een toename van 2.500 hectare. De grootste daler is de zomertarwe met een afname van 8.000 hectare, terwijl de wintertarwe daalde met ruim 2 hectare. Het areaal groenvoedergewassen is met 4.500 hectare afgenomen, waarvan 4.300 hectare snijmaïs. (AgriHolland / CBS)