Favoriet

Bedrijfsnieuws

Smartphone en tablet populair bij Duitse agrariërs

Het smartphone- en tabletbezit van Duitse agrariërs is momenteel 60,6 procent. 33,1 procent van hen bezit uitsluitend een smartphone, 6,8 heeft alleen een tablet en 20,7 procent beschikt over beide apparaten. Bijna 90 procent van de smartphone- en tabletbezitters zet deze apparaten ook in voor zakelijke doeleinden.

Dat blijkt uit het online onderzoek ‘Social Media & Smartphone-Nutzung in der deutschen Landwirtschaft’ dat AgriDirect Deutschland in juni 2014 heeft uitgevoerd. Circa 300 Duitse land- en tuinbouwers namen deel aan het onderzoek. Gezien het online karakter van het onderzoek, veronderstelt AgriDirect dat de deelnemers online georiënteerd zijn. De uitkomsten van het onderzoek zijn daardoor niet representatief voor de totale populatie.

Apps over weeromstandigheden populair

72,0 procent van de agrariërs met een smartphone en/of tablet maakt gebruik van agrarische apps. Apps met weerinformatie zijn hierbij het meest populair; 93,8 procent zegt daarin te zijn geïnteresseerd. Daarnaast geeft men de voorkeur aan apps over ‘teeltadvies, gewasbescherming of bemesting’ (63,8 procent) en ‘agrarisch nieuws’ (63,1 procent).

44,8 procent van de Duitse agrariërs heeft plannen om binnen twee jaar een smartphone of tablet te gaan aanschaffen. Het zijn met name de ‘bezitters’ die plannen hebben om een van deze apparaten te kopen; van hen heeft 58,4 procent plannen om een (vervangende) smartphone en/of tablet te kopen. Onder de ‘niet-bezitters’ ligt de koopintentie lager; 23,8 procent van hen wil een smartphone en/of tablet aanschaffen.