Favoriet

Bedrijfsnieuws

Minder uitbreidingsplannen onder Nederlandse melkveehouders

Het percentage melkveehouders met uitbreidingsplannen is gedaald van 29,8 procent in 2013 naar 27,2 procent dit jaar. In de provincie Zeeland bevinden zich de meeste melkveehouders met uitbreidingsplannen.

Dit blijkt uit de RundveeScanner 2014 van AgriDirect die jaarlijkse een inventarisatie uitvoert onder Nederlandse melkveehouders. In de periode april tot en met juni beantwoordden ongeveer 8.000 melkveehouders met minimaal 50 koeien vragen over de bedrijfsactiviteiten, investeringsplannen en toekomstintenties.

Daling sinds 2012

De daling in het percentage uitbreidingsplannen onder de Nederlandse melkveehouders daalde niet alleen in het afgelopen jaar, in 2013 werd er ook een daling gesignaleerd. In 2012 lag het percentage uitbreiders op 32,4 procent, in 2013 wilde 29,8 procent de bedrijfsactiviteiten uitbreiden en dit jaar blijft dit percentage steken op 27,2 procent.

In de provincies Groningen en Drenthe constateert AgriDirect een toename van uitbreidingsplannen. In 2013 wilde 23,8 procent van de Groningers en 28,8 procent van de Drentenaren de bedrijfsactiviteiten uitbreiden. In 2014 liggen deze percentages respectievelijk op 24,8 en 30,1. Het uitbreidingspercentage is het hoogst in de provincie Zeeland, waar 31,9 procent plannen heeft om het bedrijf uit te breiden.

Op 53,9 procent van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder kan men rekenen op een opvolger of is er reeds een opvolger in de maatschap opgenomen. In 2013 rekende 55,9 procent op een opvolger.