De brancheorganisatie Akkerbouw is opgericht en er is een eerste bestuur benoemd. Dat meldt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond op haar website. De brancheorganisatie is een gezamenlijk initiatief van onder meer Vakgroep Akkerbouw LTO, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, NAJK, Cosun en CZAV.

Het gezamenlijke akkerbouwbedrijfsleven ziet de samenwerking als voorwaarde om succesvol te kunnen inspelen op de steeds hogere eisen die aan de sector worden gesteld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid.

De BO Akkerbouw zal bij de Nederlandse overheid erkenning aanvragen als brancheorganisatie, conform Europees recht, waardoor in gevallen waar sprake is van een groot sector en publiek belang afspraken algemeen verbindend verklaard kunnen worden.

Naast de Akkerbouw LTO, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, NAJK, Cosun en CZAV behoren ook de Nederlandse Aardappel Organisatie, Avebe, VlasenHennep.nl, Koninklijke Vereniging het Comité van Graanhandelaren, Agrifirm Plant, Plantum, Vavi en de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden tot de initiatiefnemers.