Favoriet

Bedrijfsnieuws

Fertiseed krijgt aanmoediging uit Innovatiefonds

De Friese melkveehouders Arjan Stokman uit Koudum en Rutger van de Streek uit Broek zijn voor hun uitvinding van de ‘Fertiseed’ beloond met een aanmoedigingsprijs van 2.500 euro.

De prijs is toegekend door het Innovatiefonds voor Telers dat vernieuwende ideeën binnen de akker- en vollegrondstuinbouw stimuleert.

De Fertiseed bemest en zaait in één handeling. De combinatie van bemesten en bijzaaien in één werkgang levert meerdere voordelen op, licht Stokman toe: “Het scheelt een rit over het land en bespaart dus brandstof. Daarnaast verminder je in het vaak natte voorjaar de bodemdruk op je akker. Het derde voordeel van deze innovatie is de betere opkomst van het gras.’’

Stokman en Van de Streek monteerden tussen de slang tussen mesttank en bemester een venturi-systeem. Dit zorgt ervoor dat het zaad vanuit een aangekoppeld doseerbakje voor het graszaad in de slang wordt gezogen. Op de akker worden de zaadjes gelijkmatig verdeeld met de mest en via de bemester in de zode gebracht. Stokman heeft getest met het mengen van zaad in de tank zelf, maar dit kent het risico van ontmenging en daardoor een minder egale verdeling. “Wij hebben goede ervaringen met het achteraf mengen van rundveemest met zaad. We kunnen echt zien dat de graszode een veel hogere dichtheid heeft. Je merkt dat de zaadjes sneller opkomen en de wortels veel meer mineralen opnemen.”