De leegstand van agrarisch vastgoed kan op den duur veel groter worden dan die van kantoren. Dat komt volgens onderzoekers door modernisering, schaalvergroting en de aanhoudende afname van het boerenbedrijf. Sinds de eeuwwisseling is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 31 procent afgenomen. Naar verwachting houdt die trend aan, met een jaarlijkse afname van drie procent. Tot 2030 zullen 16 duizend tot 24 duizend boeren stoppen met hun bedrijf, vooral in de krimpgebieden.

Marcel de Rooij van de vastgoedtak van de agrarische belangenvereniging ZLTO zegt in de ochtendkrant: “Er komen steeds meer agrarische locaties op de markt van boeren die al jaren geleden gestopt zijn. Dat zijn opknaplocaties waar nauwelijks markt voor is. Soms zit er zelfs nog een restschuld op.”