Favoriet

Bedrijfsnieuws

Verkoop voederwinningmachines Duitsland stabiel

De seizoensgebonden verkopen van voederwinningstechniek in Duitsland blijft ook in dit jaar op een hoog niveau. Innovatieve machines voor de winning van ruwvoer blijven gevraagd.

“De stemming van onze boeren inzake investeren is aanhoudend goed“,was het commentaar van Wilhelm Voß, voorzitter van de VDMA-productgroep voor oogsttechniek van ruwvoer, op het verheugende jaarresultaat tijdens de zomerbijeenkomst van de groep in Frankfurt am Main.

Wordt er gekeken naar de afzonderlijke segmenten van de voederwinningstechniek, dan moet een verdeelde ontwikkeling vastgesteld worden, stelt Voß. Terwijl de markt voor maaiers, schudders en harken uit een meerjarige hoogconjuctuur komen en nu een teruggang van respectievelijk zeven en drie procent moet accepteren, kon de markt voor opraap- en oogstwagens zich op het niveau van vorig jaar stabiliseren.

Melkprijzen stabiel

De melkprijs voor de veehouder als bepalende indicator van de handel in apparatuur voor de voederwinning is net als voorheen stabiel, maar zullen gelet op de teneur toch geleidelijk dalen. De basismelkprijs ligt tegenwoordig op 38 cent per kilogram. De meerderheid van de veehouders gaat er voor de toekomst vanuit met de melkveehouderij bevredigende resultaten te behalen. Dat blijkt uit een recent uitgevoerde enquête van de VDMA. Voor het komende seizoen verwacht de VDMA op grond van de onzekerheden vanwege het aflopen van de melkquotumregeling een wat meer terughoudende planning voor investering in machines voor de ruwvoerwinning.

Grafiek: Verkoop in aantallen van verschillende categorieën apparatuur voor ruwvoederwinning over de laatste vijf seizoenen.