Favoriet

Algemeen

Meeste apps voor akkerbouwsector

Een derde van de Nederlandstalige agrarische apps zijn voor de akkerbouwsector, dat concludeert AgroApps.nl. In vergelijking met 2013 heeft de veehouderij een sterke opmars gemaakt.

Op dit moment is 33 procent van de Nederlandstalige agrarische apps voor de akkerbouwsector toepasbaar. In vergelijking met 2013 was destijds het percentage veel hoger, namelijk 47 procent. Waar in 2013 de veehouderijsector er bekaaid vanaf kwam, met niet meer dan 10 procent Nederlandstalige agrarische apps, is het aantal in 2014 sterk toegenomen. Nu is 20 procent van de Nederlandstalige agrarische apps afkomstig uit de veehouderij sector. Agrarisch algemeen is met 25 procent een meerwaarde voor de boer. Onder het kopje algemeen, bevinden zich onder andere populaire weerapps en apps voor het opmeten van percelen.

De mechanisatie sector loopt met 17 procent wat achter. Met Engelstalige applicaties is deze sector weer het grootst.