Favoriet

Transport

Voorstel: trekkerkenteken in 2017

Met ingang van 2017 moeten trekkers en andere landbouwvoertuigen die 40 km/h kunnen rijden, een kenteken voeren. Dat is althans te lezen in een voorstel dat Fedecom, Cumela en LTO-Nederland naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben gestuurd.

Nieuwe voertuigen, die gebruik maken van de openbare weg, zouden meteen bij aanschaf een kenteken krijgen.  Tegelijkertijd zou de toegestane snelheid voor landbouwvoertuigen naar 40 km/h opgetrokken moeten worden.

Bestaande trekkers die weliswaar 40 kunnen rijden, maar geen kenteken hebben, mogen niet harder dan 25 km/h. Ze moeten dan wel een herkenningsplaat krijgen, zoals bijvoorbeeld een 25 km/h bord. Wie sneller wil rijden kan ook voor bestaande trekkers en machines een kenteken aanvragen. Volgens de drie organisaties is dit een goedkope en eenvoudige manier om het kenteken in te voeren.

Het kenteken is dus niet verplicht voor bestaande voertuigen met een maximum snelheid van 25 km per uur en voor voertuigen die niet of nauwelijks op de openbare weg komen.