Favoriet

Bedrijfsnieuws

‘Extra tijd voor trekkers en zelfrijders voor overgang naar Stage V’

Fabrikanten van landbouwmachines hebben meer tijd nodig om alle machines aan te passen aan de nieuwe emissie-eisen van de Europese Commissie. De vastgestelde periode van twaalf maanden blijkt te kort.

Fabrikanten van trekkers en zelfrijdende landbouwmachines hebben meer tijd nodig om alle machines aan te passen aan de nieuwe emissie-eisen van de Europese Commissie. De vastgestelde periode van twaalf maanden blijkt te kort. De Europese Brancheorganisatie voor de mechanisatiesector, CEMA, pleit nu voor een verlenging van de aanpasperiode met zes maanden.

Trekkerfabrikanten zijn over het algemeen al overgestapt op de nieuwe emissienormen. De CEMA meldt dat de beoogde verlenging vooral geldt voor fabrikanten van zelfrijdende machines als maaidorsers, veldspuiten en bietenrooiers.

Ulrich Adam, secretaris-generaal van de CEMA, licht toe: “De fabrikanten beschikken over de technische capaciteit om de uitdaging aan te gaan, maar daarbij is de timing cruciaal. De fabrikanten zijn bereid alle nieuwe machines aan te passen aan de nieuwe eisen, maar zullen daarvoor meer tijd nodig hebben.”

Lage hoeveelheden

Het feit dat veel bedrijven een groot aantal verschillende machines maakt en verkoopt bevordert de voortgang niet, weet Adam. “Veel dan de machines worden in zeer lage hoeveelheden verkocht. Soms zelfs minder dan tien per jaar. De overgangsperiode van twaalf maanden dwingt fabrikanten om alle machines die ze hebben zo snel mogelijk opnieuw te ontwerpen en te produceren. De kosten daarvan zullen in het korte tijdsbestek onbetaalbaar zijn, daarom moet de overgangsperiode verlengd worden met zes maanden.”

“Strengere emissie-eisen zijn gerechtvaardigd als de nieuwe en schonere machines de oudere vervangen. Als boeren de nieuwe machines om financiële redenen niet kunnen aanschaffen, zullen de beoogde voordelen voor het milieu alleen op papier zichtbaar blijven”, benadrukt Adam. Daarmee lijkt Adam te zeggen dat de machines door de invoering van de nieuwe motoren duurder worden. Of de kosten lager zijn als de overgangsperiode langer mag duren, kon de organisatie desgevraagd niet zeggen. Het voorstel van de CEMA ligt nu ter behandeling bij de EU-lidstaten en het Europees Parlement.