Favoriet

Bedrijfsnieuws

CEMA: ‘Uniform systeem voor ongevallenregistratie’

De Europese brancheorganisatie voor de mechanisatiesector, CEMA, wil dat er een systeem komt waarin alle ongevallen met een landbouwmachine geregistreerd kunnen worden.

De belangrijkste reden van de invoering van een dergelijk systeem is volgens de CEMA het ontbreken van een gedegen manier waarop ongevallen geregistreerd worden.

‘Het zal bovendien helpen om ongelukken met landbouwmachines in de toekomst te voorkomen’, meldt de CEMA in een brief op haar website. De registratie van ongevallen gebeurt momenteel op nationaal niveau en volgens de CEMA zijn er in de Europese lidstaten geen richtlijnen voor de manier waarop geregistreerd wordt. Daarom zouden gegevens niet vergeleken kunnen worden en kunnen er geen oplossingsgerichte maatregelen genomen worden die in heel Europa zouden gaan gelden.

De oorzaak van de meeste ongevallen moet volgens de CEMA niet gezocht worden in de nalatigheid van fabrikanten. ‘Er wordt veel gedaan om de landbouwmachines zo veilig mogelijk te maken. Vaak hebben de ongevallen te maken met het feit dat een machine oud is, slecht onderhouden of een bestuurder die niet is opgeleid.’ En juist die oorzaken moet in een internationaal systeem geregistreerd worden om tot een gedegen aanpak van de ongevallen te komen.

De CEMA vindt dat de ontwikkeling en de uitvoering van een registratiesysteem een taak is van de Europese Commissie. Een reactie van de EC laat nog op zicht wachten. (Foto: vastgereden.nl)