Favoriet

Bedrijfsnieuws

Derde kwartaal 2014: Agco verdient minder

De resultaten van landbouwmachinefabrikant Agco staan onder druk. In het derde kwartaal van 2014 daalde de omzet met ongeveer 13 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2013. De totale omzet bedroeg de afgelopen maanden 2,2 miljard dollar.

De resultaten van landbouwmachinefabrikant Agco staan onder druk. In het derde kwartaal van 2014 daalde de omzet met ongeveer 13 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2013. De totale omzet bedroeg de afgelopen maanden 2,2 miljard dollar.

De omzet in de eerste negen maanden van 2014 bedroeg 7,2 miljard dollar. En dat is 8,7 procent minder dan in 2013.  Vooral in Noord Amerika deed Agco het slecht. Daar nam de omzet met 22.2% af. In Zuid Amerika was de omzetdaling 5,4 procent en in Europa, Afrika en het Midden Oosten 5,4 procent. Alleen in Azië ging het goed. De omzet nam daar met 8 procent toe.

“De resultaten van het derde kwartaal worden vooral beinvloed door zwakkere markten”, zegt Martin Richenhagen, de CEO van Agco. “Dat komt vooral door de lage prijzen van de landbouwproducten en de verwachte daling van het inkomen van boeren in 2014. We doen het goed, maar de vraag wordt minder. Daarom proberen we op de korte termijn kosten te drukken en investeren we in groei op de lange termijn.”

Dat zorgde voor dat Agco beduidend minder sterkere trekkers verkocht. Maar ook maaidorsers en spuitmachines vonden minder aftrek. Daarentegen werden de kleinere trekkers beter verkocht. Met name omdat het (melk)veehouders nog steeds goed gaat.

In Europa nemen de verkopen in Frankrijk, Duitsland en Oost-Europa af. Daarentegen verkoopt Agco meer machines in Afrika en Turkije. De eerste negen maanden van dit jaar daalde de omzet in Afrika, Europa en het Midden Oosten met 37 miljoen dollar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

“De rest van het jaar verlagen we de voorraad. Zowel bij onszelf als bij onze dealers”, zegt Richenhagen. “Hoewel de markt niet zo goed presteert, zien we toch een gezonde toekomst voor de landbouwmachineindustrie.”