Favoriet

Bedrijfsnieuws

Erik Hogervorst nieuwe president van CLIMMAR

Erik Hogervorst is tijdens het CLIMMAR-congres in de Letse hoofdstad Riga gekozen tot president van de Europese dealerorganisatie CLIMMAR. Hogervorst neemt het voorzitterschap over van de Fransman Alain Dousset die daarmee een periode van 6 jaar afsluit.

Met de aanvaarding van het presidentschap van CLIMMAR stopt Hogervorst als voorzitter van Fedecom. Hij heeft een periode van ruim twaalf bestuurlijke jaren achter de rug  waarvan 3,5 jaar als voorzitter van het COM en ruim 1,5 jaar als voorzitter van de fusie-organisatie Fedecom, welke in juni 2013 is ontstaan uit het COM en de Federatie Agrotechniek.

Tijdens zijn inauguratie speech benadrukte Hogervorst nieuw elan in CLIMMAR te willen realiseren en de organisatie meer zichtbaar te maken. Hiervoor zal, zo meldt Hogervorst, een nieuw beleidsplan voor de CLIMMAR worden ontwikkeld waarin met actieve inzet van verschillende nationale lidstaten aan een beperkt aantal speerpunten zal worden gewerkt. Deze speerpunten zijn onder meer het verzamelen en analyseren van up-to date Europese marktinformatie en benchmarkgegevens, nadere samenwerking met Europese partnerorganisaties en “best practice” in opleiding en training.