Favoriet

Trekkers

T-rijbewijs per 1 juli 2015

De Eerste Kamer heeft dinsdag 2 december ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs. Minister Schultz van Haegen stelde dat het T-rijbewijs wordt ingevoerd omdat bij 60 procent van de ongevallen met land- en bosbouwtrekkers de bestuurder van de trekker de veroorzaker is.

Het T-rijbewijs wordt geen verplicht onderdeel van AOC-onderwijs en de kosten voor leerlingen kunnen beperkt blijven, aangezien de belangrijkste werkgever in de branche een studiefonds gaat opzetten.

Schultz van Haegen zei gisteren: “Er zijn verschillende dealers en opleiders die al gekeken hebben naar de mogelijkheden voor het aanpassen van die voertuigen, zodat ze ook als les- en examenvoertuigen inzetbaar zijn. Er zijn inmiddels zes merken die de noodzakelijke aanpassingen geheel of bijna geheel hebben doorgevoerd en twee merken die aangeven dat ze geen problemen voorzien. Mij hebben in ieder geval geen geluiden bereikt dat daar een probleem is. Wel heb ik begrepen dat ze even hun activiteiten stilleggen, in afwachting van besluitvorming. Maar ik betwijfel niet dat die activiteiten worden voortgezet zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aanvaard, zodat er tijdig, dus per 1 juli 2015, voldoende les- en examenvoertuigen beschikbaar zijn.”

Schultz van Haegen meldde daarna dat de invoeringsdatum van het wetsvoorstel is verschoven van 1 januari naar 1 juli 2015, dus dat er nog tijd resteert om de uitvoering te bespreken met de AOC-raad en om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.