Deze omzet van de afdeling landbouwmachines is verdeeld over Duitsland (28 procent), centraal- en noord Europa (33 procent), Oost Europa (14 procent) en de landen over zee (25 procent).

Het eigen vermogen van Krone is van 316 miljoen in 2013 naar bijna 354 miljoen in 2014 gegroeid. Daarmee is het eigen vermogen gestegen van 43,9 naar 46,4 procent.

Het gemiddelde aantal werknemers dat wereldwijd in dienst is bij de Krone groep is in het boekjaar 2013/2014 gegroeid van 2.406 naar 2.614 werknemers. De groei van dit werknemersaantal komt grotendeels uit de landbouwmachinefabriek waar veel tijdelijke arbeidskrachten  vast in dienst zijn genomen.