Favoriet

Bedrijfsnieuws

Minder machines op voorraad door lage vraag

De Europese mechanisatiesector heeft te kampen met een zwakke vraag naar nieuwe machines. Als gevolg daarvan is bij de meeste fabrikanten de gemiddelde voorraad gedaald tot negen weken. Vorig jaar in dezelfde periode werkten de fabrikanten nog elf weken vooruit.

Dat meldt CEMA, de Europese brancheorganisatie voor de mechanisatiesector.

Mede door de tegenvallende vraag zijn de meeste fabrikanten niet tevreden over de huidige stand van zaken. Slechts 16 procent verwacht voor de komende tijd een lichte omzetgroei. Alleen in Spanje en Italië is de situatie in de ogen van de mechanisatiesector weer iets verbeterd. Dat is het gevolg van een kleine toename van nieuwe orders. In Frankrijk blijft de situatie, door het uitblijven van nieuwe orders, moeilijk.

Stemming wisselend

Ten opzichte van januari 2015 lijkt de stemming in de sector iets verbeterd. In de eerste maand van dit jaar vond slechts 9 procent van de fabrikanten de marktsituatie zeer goed. Dat percentage is, zo meldt CEMA, in februari gestegen tot 14.  Aan de andere kant is het aantal fabrikanten dat zeer zeker niet tevreden is met de huidige situatie gestegen van 6 naar 8 procent.

Personeel

Bij 72 procent van de Europese fabrikanten zal het bestand met vast personeel ongewijzigd blijven. 21 procent voorziet een daling. Dat is een verbetering ten opzichte van een maand eerder, toen 23 procent van de bedrijven een daling voorzag. Voor de tijdelijke werknemers ziet het er ook beter uit dan vorige maand. In plaats van 44 procent denkt nu 40 procent van de bedrijven het in de nabije toekomst met minder tijdelijk personeel te kunnen doen. 48 procent zegt niets te wijzigen en 12 procent denkt meer tijdelijke werknemers aan te nemen.