TORO-002Het gaat volgens de CEMA met name om machines voor zaaien, bodembewerking, bemesting en gewasbescherming. Een van de redenen van de tegenvallende verkoopcijfers is de slechte situatie in Frankrijk waar de vraag naar machines nog steeds daalt. Ook in Duitsland constateert de CEMA een neerwaartse trend. De situatie in beide landen is van grote invloed, aangezien beide landen goed zijn voor meer dan 35 procent van de totale machineverkoop in de EU.

De verkoop van specifiek machines voor de grondbewerking is in 2014 gedaald met zes procent. De vraag naar ploegen en rotorkopeggen bleef echter stabiel op het niveau van 2013. Vooral voor sectieschakeling bij bemesten en gewasbescherming en elektronische besturing worden positieve verwachtingen geschept.