Favoriet

Bedrijfsnieuws

Minder akkerbouwers gaan uitbreiden

Minder Nederlandse akkerbouwers hebben uitbreidingsplannen. Dat meldt AgriDirect op basis van de AkkerbouwScanner 2015. Voor dit jaar zegt 16 procent van de akkerbouwers de bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

Aan de AkkerbouwScanner hebben 6.000 akkerbouwbedrijven met minstens 10 ha akkerbouwgrond meegewerkt. Drie jaar geleden had 20,5 procent van de akkerbouwers plannen om uit te breiden. Dat was het hoogste aantal in de afgelopen zes jaar, want nu is het niveau van 2009 bereikt.

Aantal stoppers stijgt

In de afgelopen jaren steeg het percentage akkerbouwers met plannen hun activiteiten te beëindigen. Dit jaar neemt het percentage stoppers (4,5 procent) binnen de akkerbouwsector weer toe. Daarentegen stijgt het aantal bedrijven met een opvolger. Was dat percentage vorig jaar nog 37,6 procent, nu zegt 38,6 procent dat er een opvolger klaar staat.

Het goede groeiseizoen heeft in 2014 bijgedragen aan een grote oogst van de akkerbouwgewassen. Voor de consumptieaardappelen steeg het aanbod met ongeveer 10 procent. Een soortgelijke ontwikkeling deed zich voor binnen de vijf grootste aardappellanden in Europa. Door het grote aanbod dalen de prijzen, waardoor de sombere tendens binnen de akkerbouwsector mogelijk kan worden verklaard.