Favoriet

Bedrijfsnieuws

Bijna helft melkveehouders wil uitbreiden

In Nederland en Vlaanderen wil 44,5 procent van de melkveehouders uitbreiden. In Nederland is het percentage het hoogst. Dat blijkt uit een onderzoek dat AgriDirect deed in samenwerking met Nick Brysse in het kader van zijn studie.

In Nederland en Vlaanderen wil 44,5 procent van de melkveehouders uitbreiden. In Nederland is het percentage het hoogst. Dat blijkt uit een onderzoek dat AgriDirect deed in samenwerking met Nick Brysse in het kader van zijn studie. 

In maart 2015 namen ongeveer 470 Nederlandse en Vlaamse melkveehouders deel aan het online onderzoek. Op de vraag of de melkveehouder van plan is om het bedrijf uit te breiden na het vervallen van de melkquotum reageerde 44,5 procent positief. De uitbreidingsbereidheid ligt hoger onder de Nederlandse melkveehouders; van hen wil 46,2% uitbreiden ten opzichte van 38,1% Vlaamse melkveehouders.

De melkveehouders met meer dan 150 stuks melkvee zijn het meest bereid uit te breiden na het vervallen van het melkquotum (59,0%). Ook meer dan de helft (54,3%) van de melkveehouders met 100 tot 150 stuks melkvee heeft uitbreidingsplannen. Op de melkveebedrijven in de klassen ‘tot 50 stuks melkvee’ en ‘van 50 tot 100 stuks melkvee’ liggen de uitbreidingsplannen lager, respectievelijk op 31,1% en 38,5%.