Voor de komende zes maanden zijn de meeste Europese fabrikanten positief gestemd. Ten opzichte van vorige maand denken minder producenten dat hun omzet zal dalen. Volgens de CEMA zal die trend zich voortzetten of op z’n minst constant blijven. 

Frankrijk en Duitsland blijven achter

Hoewel de stemming positiever wordt, is de huidige stand van zaken nog niet voor iedereen naar wens. Met name de Fransen en Duitsers, de grootste Europese mechanisatiemarkten, maar ook België,  zijn negatief. Het enige positieve noemen zij het feit dat de orderintake de afgelopen maand niet verder gedaald is. Wel is als gevolg van de slechte eerste maanden van 2015 de omzet lager dan vorig jaar rond deze tijd. Grote struikelblokken voor Duitsland en Frankrijk is de handel in tweedehands machines. Daarnaast noemen Franse en ook Belgische fabrikanten dat de beperkte financieringmogelijkheden debet zijn aan de tegenvallende resultaten.

Personeelszaken

De voorzichtig positieve stemming heeft eveneens positieve resultaten voor de personele plannen van Europese fabrikanten. Bij 77 procent van Europese bedrijven zal het vaste personeelsbestand naar verwachting niet veranderen, vorige maand was dat nog 73 procent. 19 procent voorziet een daling, ten opzichte van 23 procent vorige maand. Voor de tijdelijke werknemers ziet het er minder goed uit. 43 procent van de bedrijven denkt het in de nabije toekomst met minder tijdelijk personeel te kunnen doen.

CEMA_business