Robots nemen het werk uit handen, maar volgens de Europese wetgeving moet er een persoon bij de robot blijven om de veiligheid te controleren. En daarmee valt de functie van de robot in het niet, vinden ook landbouwmachinefabrikanten verenigt in de brancheorganisatie CECE en CEMA. Daarom dringen ze aan bij de Europese Commissie op een ‘slimme’ aanpak van de EU-verordening. ‘De regels moeten worden herzien.’

De huidige regelgeving is volgens de Europese landbouwmachinefabrikanten en
-organisaties tegenstrijdig, waardoor de beschikbare techniek niet volledig ingezet kan worden. De wetgeving vormt momenteel een nog te grote barrière voor de boer. Zijn werk wordt daardoor niet goedkoper, groener of gemakkelijker. Daarom komt CECA en CEMA met een plan waarin ze vijf noodzakelijke maatregelen presenteren. De vijf maatregelen uit het plan zijn:

1. Versoepel de regelgeving

De wetgeving moet de ontwikkeling van innovatieve technologieën ondersteunen. Tegenwoordig moet er een persoon bij een robot aanwezig zijn om de veiligheid te controleren. Dit is tegenstrijdig, aangezien de robot het werk uit handen moet nemen. De regels moeten worden herzien en de grenzen moeten worden verlegd.

2. Creëer een betrouwbare digitale plek

Er moet een digitale plek komen waar data wordt opgeslagen. Dit moet een betrouwbare en veilige plek zijn. Het is van belang dat de gebruiker weet wie de gegevens beheerd, wat ermee gedaan wordt en welke rol het voor hem kan spelen.

3. Gebruik financiële middelen

Om het gebruik van innovatieve machines te vergroten, moet er een beroep worden gedaan op de financiële middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Europees Investeringsfonds. Subsidies moet de boer stimuleren om te investeren in moderne technologieën.

4. Verbeter de internetverbindingen

Een goede internetverbinding is noodzakelijk om de datagegevens succesvol door te sturen. Momenteel is de internetverbinding in de minder dichtbevolkte gebieden ver onder de maat. Over vijftien jaar moet iedere verbinding een minimale snelheid van 30 MB per seconde hebben.

5. Bied ondersteuning

Het is van belang dat er steeds meer personen worden opgeleid in de digitale techniek. Hiervoor moet het aanleren van de digitale vaardigheden worden opgenomen in de onderwijsprogramma’s van de technische opleidingen. Daarbij moet er een erkenning voor ICT-professionals worden ingesteld.