Favoriet

Bedrijfsnieuws

Sanering asbestdaken gaat te langzaam

Het verwijderen van asbestdaken in de agrarische sector gaat te langzaam. Dat vindt een coalitie gevormd door Landelijk stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig, Achmea, LTO Nederland. In het tempo waarin de sanering nu plaatsvindt, wordt het verbod per 1 januari 2014 niet gehaald.

Het verwijderen van asbestdaken in de agrarische sector gaat te langzaam. Dat vindt een coalitie gevormd door Landelijk stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig, Achmea, LTO Nederland. In het tempo waarin de sanering nu plaatsvindt, wordt het verbod dat ingaat per 1 januari 2014, niet gehaald. Er ligt in Nederland nog 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak. De totale saneringskosten worden geraamd op ruim 1 miljard euro en de vervangende investeringen op ongeveer 3,25 miljard. Het meeste asbest, bijna 100 miljoen vierkante meter, zit in de agrarische sector. Jaarlijks wordt volgens LTO Nederland tot nu toe slechts vier miljoen verwijderd. De risico’s van afspoeling van verweerde asbestvezels op stallen, schuren en allerhande bedrijfsgebouwen worden groter. Volgens becijferingen van de Gezondheidsraad sterven jaarlijks 1.300 mensen aan ziektes, die samenhangen met asbest.

Plan uitbouwen

Volgens Agro Asbest, Achmea en LTO Nederland moet het bestaande Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig worden uitgebouwd tot een Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken. Daarom willen de partijen op korte termijn een Deltacommissaris die het plan trekken aanstellen.

Waar het volgens de coalitie aan schort is een stevige en eenvoudige rijksregeling, een pakket aan financiële en fiscale stimuleringsmaatregelen en het opschorten van de stortbelasting. Een laag btw-tarief en soepeler voorwaarden in de bestaande provinciale subsidies kunnen er volgens de coalitie toe bijdragen dat de asbestsanering in een hogere versnelling komt. Op korte termijn zijn gesprekken met het Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland en Aedes om de krachten te bundelen met als doel het Deltaplan van de grond te krijgen.