De MBO raad had gevraagd naar deze korting voor AOC en MBO-studenten. Maar volgens Schultz van Haegen is dat geen optie. “Bij wet is geregeld dat het CBR en de Stichting Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer kostenneutraal moeten werken.” Een korting voor een MBO-student zou volgens haar betaald worden door andere vaak ook jonge examenkandidaten.