Favoriet

Beurs

Agribex groter dan voorgaande jaren

Met 355 exposanten op 62.000 vierkante meter is Agribex groter dan voorgaande jaren. Via zogeheten thema-eilanden willen machinefabrikanten en dealers tonen met welke innovatieve technieken de landbouw bezig is.

Een eerste eiland bevindt zich in hal 11 en gaat over het thema ‘smart farming’. Op dit eiland worden sensortechnieken die in de landbouw gebruikt kunnen worden in beeld gebracht om zo de mogelijkheden voor de Belgische landbouwers te tonen.

“Op de stand worden de verschillende stappen van de cirkel van precisielandbouw doorlopen: van het in kaart brengen van de percelen, over analyse van de waterhuishouding in de bodem tot gewasopvolging en oogstmetingen met behulp van drones en sensoren”, legt Thomas Hoeterickx uit. Hiermee wil de sector aan studenten tonen dat onderzoek en ontwikkeling in de landbouw heel wat mogelijkheden biedt. Aan het grote publiek wil men duidelijk maken dat de landbouwsector heel wat inspanningen levert om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, enz. terug te dringen.

Feed the future

Een tweede thema-eiland heeft de naam ‘Feed the Future’ en bevindt zich in hal 3. Op dit eiland wil men een futuristisch, maar toch realistisch beeld geven van de veehouderij anno 2025. In ‘Workshop Live’ gaat er – zoals de term het zegt – op de beursvloer gesleuteld worden aan machines. Voorzien van live commentaar gaan studenten van Thomas More uit Geel in een pop-up werkplaats onderhoud uitvoeren aan hightech machines. Een laatste thema-eiland heeft de naam Garden Passion en bevindt zich in hal 8. Dit eiland moet een ontmoetingsplaats vormen voor verenigingen en organisaties die in de groensector actief zijn. (VILT.be)