Favoriet

Bedrijven

1.123 boeren investeren in beveiliging

Met het LTO-project ‘beveiliging agrarisch bedrijf’ hebben 1.123 agrarische ondernemers geïnvesteerd in maatregelen om inbrekers te weren. Van de maatregelen waren de beveiligingscamera’s het populairst.

Agrarische ondernemers kregen de mogelijkheid gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Tijdens het project hebben 1.500 ondernmers een scan laten maken. Voor eventuele technische maatregelen was een subsidie beschikbaar gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wanneer een agrarisch ondernemer een maatregel had genomen, kon de helft van de investering vergoed worden met de subsidie. In totaal zijn er 1.123 subsidieaanvragen gedaan. Het totale subsidiebudget is gebruikt en daarmee is de totale omzet van het project ruim 1,5 miljoen euro.

Zoals gezegd waren de beveiligingscamera’s het populairst. Op plek twee staan de opritverklikkers, gevolgd door onder andere hand- en sluitwerk, track en tracing en het tankalarm. (Foto: Hadi.nl)